ÔN TẬP TRONG TIẾT CHÀO CỜ - MỘT TRONG NHỮNG HÌNH THỨC ÔN TẬP CHUẨN BỊ CHO KỲ THI HỌC KỲ I CỦA TRƯỜNG THCS NAM NINH